Uşak Verbis Sorgulama

AnasayfaUşak Verbis Sorgulama

Bilindiği üzere KVKK Kanunun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce ilk olarak VERBİS’e kayıt olmak zorundadır.

Buna bakılarak, halen Kurum internet sayfası olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS parçası üzerinden yapılmakta olan başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri bundan sonra e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Buna göre;

  • Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişileri VERBİS’e Başvuru İşlemleri
  • Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi Veri Sorumlusu Yönetici Kaydı
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının VERBİS’e Başvuru İşlemleri
  • İrtibat Kişisinin Sicile Kayıt İşlemleri
  • VERBİS’e Kayıtlı Sicil Bilgileri ve Bildirim Sorgulama
  • Veri Sorumlusu Yönetici Girişi

Hizmetleri için e-Devlet kapısından ulaşıma imkân sağlanmıştır.

İlgili hizmetlere e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) Platformu üzerinden “Kurumlar” başlığı altından giriş yaparak “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” bölümü aracılığıyla ulaşılabilecektir.

 

Verbis sorgulamanız için https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search adresini ziyaret edebilirsiniz.