Veri Sorumlusu ve varsa Veri Temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri, Kişisel verilere ait Veri Kategorileri, Kişisel Veri İşleme Amaçları, Veri Aktarım Alıcı Grupları, Veri Saklama Süreleri, Veri Konusu Kişi Grupları ve Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler Verbis’e girilen bilgilerdir.
Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklerin derhal Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Böylelikle, Sicilin güncelliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

 

Aslı Topçu

Kişisel Veri ve Yönetim Sistemi Uzmanı