VERBİS’e kayıt olmak için Veri Sorumlularının, https://verbis.kvkk.gov.tr/ internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra,  ıslak imzalı ve kaşeli veya mühürlü şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığına posta yoluyla veya varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden PDF formatındaki dosya eklenerek Kurumun KEP adresine iletmeleri gerekir. Başvurusu onaylanan Veri Sorumluları kendilerine iletilen kullanıcı adı ve parola ile Verbis’e giriş yapabilirler.

 

Aslı Topçu

Kişisel Veri ve Yönetim Sistemi Uzmanı