Veri Güvenliği

AnasayfaVeri Güvenliği

Kişisel verilerin etkin ve sistematik yönetimi ancak güvenli bir veri yaşam döngüsü oluşturulduğu takdirde mümkündür. Şirketlerin kişisel verilerinden yaşam döngüsü boyunca maksimum verimliliği alması ve bu yaşam döngüsü boyunca kişisel veri koruma kanunu ve kurum içi güvenlik politikalarına uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan çözüm ve gereksinimleri belirleyerek çözüm ortaklarımız aracılığı ile bu alanlarda ihtiyaç duyacağınız veri sınıflandırma, etiketleme, depolama, arşivleme, yedekleme, imha etme, iş sürekliliği, teknik altyapınız için güvenlik yönetimi, uç nokta, e-posta ve mesajlaşma güvenliği çözümleri konularında da danışmanlık veriyoruz. Kişisel veri işleyen gerçek kişi ve kurumlar, sahip oldukları verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak, erişim haklarını da kontrol altına aldıkları sürece iş süreçlerini sağlıklı yürütebilir ve iş sürekliliğini güvenli bir şekilde sağlayabilirler. Veri güvenliğini tehdit eden başlıca etkenlerin başında olan dış dünyayla bağlantıların ise (gerek sistem gerekse de kullanıcı düzeyinde olabilir) güvenli bir şekilde sağlanması ve kontrol altında tutulması, veri güvenliği açısından önem taşımaktadır.
Veri güvenliği konusunda uzman çözüm ortaklarıyla işbirliği içerisinde hizmet veren Desafe Veri Danışmanlığı, gerçekleştirdiği analizler ve birebir incelemeler sonrasında kurumların kişisel verilerinin güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurları ve/veya kurumun mevcut yapısındaki zafiyetleri tespit etmektedir. Bu bulgular ışığında kurum iş süreçleri ile paralel olacak şekilde güvenlik politikaları ve prosedürlerini oluşturmaktadır. Desafe Veri Danışmanlığı, veri güvenliği ile ilgili olarak şirketlerin ihtiyaçlarına özel, uçtan uca çözümler önererek danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Veri sızıntısı önleme (DLP), şifreleme çözümleri veri güvenliği için kullanılan etkin çözümler arasında
sayılmaktadır. Kişisel verileri Koruma kanunu kapsamında kurulacak olan veri güvenliği altyapısında amaçlanan ilk hedef “hesap verilebilirlik” ve “doğrulanabilirlik” kriterlerini yerine getirmek olmalıdır. Kanuna uyum süresince veri güvenliğine ilişkin alınacak teknik tedbirler, bu kriterler ışığında uygulanmalıdır. Veri Güvenliği Danışmanlığı, aynı zamanda veri sızıntısı veya verinin başkalarınca ele geçirilmesi halinde müdahale planlarının hazırlanması, ilgili kurum ve kişilere yapılacak olan bildirimler ile ilgili süreçlerin oluşturulması ve veri güvenliğine ilişkin politikalarının oluşturulmasını da kapsamaktadır.

DESAFE ' E ULAŞIN

Kurumunuzu KVKK uyumlu hale getiriyoruz

Eğer KEP adresiniz yok ise ön başvuru işlemlerinin 7 güne kadar uzadığını unutmayınız. Geç kalmadan kampanyamızdan faydalanarak, ön başvurunuzun tamamlanması sonrası maksimum 3 gün içerisinde Uzman Avukatlarımız ile Veri Sorumluları Siciline kaydınızı gerçekleştiriyoruz.