Sigorta şirketinde meydana gelen ihlalden yalnızca 1 kişinin etkilenmesi, ihlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve sağlık bilgileri olması, veri sorumlusunun Kurul kararında belirtilen 72 saatlik bildirim süresi içerisinde Kuruma veri ihlalini bildirdiği ve ihlalden etkilenen ilgili kişilere ihlale ilişkin 03.12.2020 tarihinde bildirim yapılacağını belirtmesi üzerine Kurulca, KVKK’nın 12. Maddesi kapsamında bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına, öte yandan veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye bildirim yapılması ve söz konusu bildirimin yapıldığı ile bahse konu verilerin sehven gönderilen müşteri nezdinde silindiğine dair tevsik edici belgelerin Kuruma iletilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir (Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08/12/2020 tarih ve 2020/935 sayılı Kararı).