Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından (TS) EN ISO/IEC 17024 nolu standarda uygun olarak, Veri Koruma Görevlisi Programı dâhilinde kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla “PERSONEL SERTİFİKASYON MEKANİZMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” yayınlandı.

İşbu tebliğin konusu (TS) EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak akredite olan ve Kurum tarafından yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülecek sertifikasyon faaliyetleri ile veri koruma görevlilerini ve adayları oluşturmaktadır. Sertifikasyona ilişkin genel esaslar da yayımlanan Tebliğ’de de açık açık belirtilmiştir.

Veri Koruma Görevlisi olabilmek için öncelikle katılım belgesi almak, daha sonra da sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Bu unvan yalnızca sertifikanın geçerlilik süresi boyunca kullanılabilmektedir. Tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Kurumca yayımlanan tebliğin ardından Veri Koruma Görevlisi unvanına ulaşabilmek için girilmesi gereken sınav hakkında da 7 Aralık 2021 tarihinde “Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı” duyurusu yayınlanmıştır. Duyuruya göre; yalnızca hukuk fakültesinden mezun olanlar değil, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olanlardan sınav tarihinden önceki son 4 yıl içerisinde Katılım Belgesi almış olan veya geçerli bir Veri Koruma Görevlisi Sertifikasına sahip olanlar başvuru yapabilmektedir.

80 soruluk bir Teorik Sınav yapılmaktadır. Teorik sınav soruları ve puanlarının konulara göre dağılımı ile asgari geçme kuralları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Koruma Görevlisi Programının detaylarının için tıklayınız.