Veri sorumlusu cevabını ilgili kişiye
yazılı veya elektronik ortamda bildirir.