Veri sorumlusu talebi kabul eder veya
gerekçesini açıklayarak reddeder. Başvuruda
yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, veri
sorumlusunca gereği yerine getirilir.