Veri sorumlusunun ilgili kişinin talebini, talebin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz
gün içinde kabul veya gerekçesini açıklayarak
reddetmesi, ayrıca cevabı ilgili kişiye bildirmesi
gerekmektedir.