Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve
en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti
gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Buna göre, ilgili kişinin
başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar başvuru ücreti alınmaz.
On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası başvuru ücreti alınabilir. Öte yandan,
başvurunun cevabının bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep
edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun veri sorumlusunun
hatasından kaynaklanması hâlinde ise alınan ücret ilgiliye iade edilir.