Kanunda ilgili kişilerin, taleplerini veri
sorumlusuna yazılı olarak ya da uygulamada
oluşacak ihtiyaca göre Kurulun belirlediği
diğer yöntemlerle iletebilmelerine imkân
sağlanmıştır.