Veri sorumlusu talep edilen bilgi ve belgeleri kurula onbeş gün içinde göndermek zorundadır.