7 Nisan 2016 da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunu’nun yayınlanmasından sonra iki yıllık bir geçiş süreci tanınmış, bu süre 7 Nisan 2018 tarihinde sona ermiştir. Bu şu anlama gelmektedir:
7 Nisan 2018 tarihi itibariyle Kişisel veri işleyen kurum ve kuruluşların, geçmiş tarihli veriler de dâhil olmak üzere tüm kişisel verilerini bu kanun ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla kişisel veri işleyen veri sorumluları, hem kanunda sayılan yaptırımlara muhatap kalmamak hem de ticari ya da kurumsal itibarlarını korumak adına kanuna uyumluluklarını tamamlamak zorundadırlar.

 

Aslı Topçu

Kişisel Veri ve Yönetim Sistemi Uzmanı