Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında yeterli
korumanın bulunup bulunmadığına, yeterli
korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki
ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli
bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri kaydıyla
kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına Kurul;
a. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeleri,
b. Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında
veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
c. Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç
ve süresini,
ç. Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,
d. Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen
önlemleri
değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de
dikkate almak suretiyle karar verir.