Yurt dışında yerleşik ve Türkiye’de şubeleri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Bu şubeler; Kurul tarafından, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemesi ile veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olması halinde yurt dışında yerleşik tüzel kişiden ayrı olarak Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu olarak değerlendirilmiştir.

 

Aslı Topçu

Kişisel Veri ve Yönetim Sistemi Uzmanı